Navigieren auf Kanton Zug

Puna

Arbeit albanisch

Për të marrë leje pune (Arbeitsbewilligung) drejtojuni:

Amt für Wirtschaft und Arbeit (Zyra për Ekonomi dhe Punë)
Aabachstrasse 5 6301 Zug
Tel. +41 41 728 55 20
Fax +41 41 728 55 29
info.awa@zg.ch
www.zg.ch/awa - Gjermanisht

Nëse kërkoni punë, ekzistojnë platforma të ndryshme në internet ose kini parasysh lajmërimet në shtypin lokal.
Përveç të tjerave ju mund t'i drejtoheni:

Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV (Zyra rajonale për ndermjetësim të punës)
Hertizentrum 6
6303 Zug
Tel. +41 41 728 25 88
info@rav.zg.ch 
www.rav-zg.ch - Gjermanisht

Nëse humbisni vendin tuaj të punës, jeni i detyruar të kërkoni një punë të re, nëse dëshironi të përfitoni pagesë papunësie. Përveç të tjerave duhet të keni paguar kontributet për të paktën një vit në "arkën e papunësisë (Arbeitslosenkasse)" (të keni qenë i punësuar për një vit) dhe të vërtetoni që po kërkoni një punë të re.

Arbeitslosenkasse des Kantons Zug (Arka e të papunëve)
Industriestrasse 24
6301 Zug
Tel. +41 41 728 37 40
alk.zug@zg.ch
www.zg.ch/alk - Gjermanisht

Personel i shtëpisë
Kush punëson personel të shtëpisë (nga mosha 18), duhet ta lajmërojë atë tek zyra e kompensimit (Ausgleichkasse). Fuqia punëtore duhet të jetë e siguruar ndaj aksidenteve.

Ausgleichskasse Zug (Zyra e kompensimit Zug)
Tel. +41 41 560 47 00
info@akzug.ch
www.akzug.ch - Gjermanisht

Sindikatat
Gewerkschaftsbund Kanton Zug (Federata e Sindikatave)
Gen.-Guisan-Str. 30
6300 Zug
www.sgb.ch - Gjermanisht
 

Weitere Informationen

Fusszeile

Deutsch