Navigieren auf Kanton Zug

Marrja e nënshtetësisë

E drejta e nënshtetësisë zviceriane fitohet për shkak të prejardhjes ose nëpërmjet marrjes së nënshtetësisë. Për marrjen e nënshtetësisë nevojiten kritere të ndryshme. Ju lutemi informohuni në:

Direktion des Innern des Kantons Zug (Drejtoria e punëve të brendëshme)
Bürgerrechtsdienst (Shërbime civile juridike)
Neugasse 2
Postfach 146
6301 Zug
Tel. +41 41 728 39 61
 

Weitere Informationen

Fusszeile

Deutsch