Navigieren auf Kanton Zug

Familja dhe fëmijët

Familie und Kinder albanisch

Njësitë vendore në Zug ofrojnë mundësi të shumta përkujdesje për fëmijët e moshës parashkollore dhe shkollore. Mundësitë i gjeni në www.kinderbetreuung-zug.ch ose drejtojuni:

Kantonales Sozialamt (Zyra Sociale)
Generationen und Gesellschaft (Gjeneratat dhe Shoqëria)
Neugasse 2
6300 Zug
Tel. +41 41 728 39 17
Fax +41 41 728 37 17
sozialamt@zg.ch
www.zg.ch/sozialamt - Gjermanisht

Ndihma familjare
Adoptimi

Qendra të rëndësishme konsulence për familje (gjermanisht):

Frauenzentrale Zug (Qendra e grave) 
Tirolerweg 8 6300 Zug
Tel. +41 (0)41 725 26 66
Fax +41 (0)41 725 26 01
info@frauenzentralezug.ch
www.frauenzentralezug.ch - Gjermanisht

Paar- und Einzelberatung leb (Konsulenca individuale dhe për çifte)
Alpenstrasse 13
6300 Zug
Tel. +41 41 711 51 76
Fax +41 41 711 51 74
info@leb-zug.ch
www.leb-zug.ch - Gjermanisht / Spanjisht

Zuger Fachstelle - punkto Jugend und Kind (Qendra e specializuar në lidhje me rininë dhe fëmijët në Zug)
Bahnhofstrasse 6
6341 Baar
Tel. +41 41 728 34 40
Fax +41 41 728 34 49
mail@punkto-zug.ch
www.punkto-zug.ch - Gjermanisht

Lista e të gjitha institucioneve sociale në Gjermanisht: Sozialverzeichnis

Weitere Informationen

Fusszeile

Deutsch