Navigieren auf Kanton Zug

Shëndeti

Gesundheit Spital albanisch

Zvicra dhe kantoni Zug ofrojnë një sistem të jashtëzakonshëm shëndetësor.

Lista me mjekët që flasin gjuhë të huaja

Emergjenca:

Shërbimet e ambulancës dhe emergjencës Tel. 144
Thirrje emergjence drejt policisë Tel. 117
Thirrje emergjence drejt shërbimit zjarrëfikës Tel. 118
Helmime Tel. 145

Mjeku emergjent (24 orë, 365 ditë): Tel. 0900 008 008 (CHF 3.23/Min.)

Dentisti emergjent Tel. 0844 22 40 44

Pranimi emergjent në spitalin e kantonit:
Zuger Kantonsspital
Landhausstrasse 11, 6340 Baar
Paraqitja në qendrën e emergjencës (Anmeldung Notfallzentrum)
Tel. +41 41 399 11 44
Fax +41 41 399 11 41
www.zgks.ch - Gjermanisht

Sigurimi shëndetësor (KVG)
Çdo person që qëndron më shumë se 3 muaj në Zvicër duhet të sigurohet ndaj sëmundjeve dhe aksidenteve. Njësia vendore e kërkon një dokument të tillë. Çmimi i sigurimit shëndetësor është në varësi të kantonit ku banoni dhe ofruesit.

Kompensimi i tarifës (Prämienverbilligung)
Për persona me gjendje të vështirë financiare ekziston mundësia e kërkimit të ndihmës:

Ausgleichskasse Zug
Prämienverbilligung
www.akzug.ch - Gjermanisht
Tel: +41 41 560 48 48
 

Weitere Informationen

Fusszeile

Deutsch