Navigieren auf Kanton Zug

Ndihmë sociale

Informationen Sozialhilfe Kanton Zug, albanisch

Ndihma sociale aplikohet atëherë nëse mungojnë të ardhurat dhe pasuria ose ato nuk mjaftojnë për të mbajtur standardin jetësor në një nivel modest financiar. Ajo garanton minimumin e ekzistencës. 

Ata që kërkojnë ndihmë mund t'i drejtohen shërbimeve sociale në njësitë e tyre vendore: Soziale Dienste je Wohngemeinde

Lista e të gjitha institucioneve sociale në Gjermanisht: Sozialverzeichnis

Weitere Informationen

Fusszeile

Deutsch