Navigieren auf Kanton Zug

Sığınma

Asyl türkisch

İsviçre'de sığınma hakkı talebinde bulunmuş olup sığınma davaları devam eden kişiler genel kural olarak İsviçre'de bulunma hakkına sahiptir. Belirli şartlar altında serbest meslek olmayan bir işte çalışabilirler. Daha fazla bilgi için (de/en/fr/it) ....  (admin.ch)

Kendi ülkelerinden mecbur kalarak ayrılmak isteyen yabancı uyruklu kimseler, İsviçre'nin yurtdışındaki bir temsilciliği vasıtasıyla, kişisel durumları nedeniyle İsviçre'de sığınma hakkını almayı haiz olup olmadıklarını araştırabilirler. Daha fazla bilgi için (de/en/fr/it) ... (admin.ch)

Zug Kantonunda sosyal hizmetler ve barınma ile ilgili sorularınızı yönelteceğiniz kurum:

Kantonales Sozialamt (Kanton Sosyal Hizmetler Dairesi)
Soziale Dienste Asyl (Sığınmacılar için Sosyal Hizmetler)
Neugasse 1
Postfach 146
6301 Zug
Tel. +41 41 728 48 00
info.Asyl@di.zg.ch

Süreçler, kimlikler ve çalışma izinleri ile ilgili sorularınızı yönelteceğiniz kurum:

Amt für Migration (Göçmenlik Dairesi)
Aabachstrasse 1
Postfach 857
6301 Zug
Tel. +41 41 728 50 50
info.afm@zg.ch
www.zg.ch/afm - Almanca
 

Weitere Informationen

Fusszeile

Deutsch