Navigieren auf Kanton Zug

Göçmenlik

Immigration türkisch

İsviçre'ye seyahat etmek için farklı kurallar geçerlidir (örn. turistler, işçiler, üniversite öğrencileri veya emekliler için). Ayrıca AB/EFTA üyesi ve AB/EFTA üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları için de farklı vize uygulamaları söz konusudur. Bu düzenlemelerin yola çıkmadan önce öğrenilmesi önemle tavsiye edilir. Lütfen İsviçre'nin ülkenizdeki temsilciliğine başvurunuz.

Yurtdışından veya başka bir kantondan taşınırsanız, lütfen 14 gün içerisinde Göçmenlik Dairesine (Amt für Migration) başvurunuz. AB/EFTA üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı olarak başka bir kantona taşınmak için izin almanız gerekmektedir.

Amt für Migration (Göçmenlik Dairesi)
Aabachstrasse 1
Postfach 857
6301 Zug
Tel. +41 41 728 50 50
info.afm@zg.ch
www.zg.ch/afm - Almanca

Genel bilgiler için:
Fachstelle Migration (Göçmenlik Merkezi)
Zeughausgasse 9, 6300 Zug
Welcome Desk:
Pazartesi - Perşembe arası 11:00-12:00 / 13:30-16:00
Tel: +41 41 728 22 76
welcome.desk@fmzug.ch 
www.fmzug.ch - Türkçe

AB ve EFTA Üyeleri Vatandaşları
AB/EFTA üyesi ülkelerinin vatandaşlarının serbest dolaşım haklarının tesisi kademe kademe uygulamaya konulmaktadır. Eski AB üyesi ülkeler için (Malta ve Kıbrıs dahil AB-17 üyeleri) sınırsız serbest dolaşım hakkı geçerlidir. Daha fazla bilgi için…  (de/en/fr/it) admin.ch 

Diğer ülkeler için lütfen "Amt für Migration" dairesinden  (Göçmenlik Dairesi) bilgi edininiz.

AB/EFTA Ülkeleri Listesi

AB/EFTA Üyesi Olmayan Ülkelerin Vatandaşları
AB/EFTA üyesi olmayan ülkelerin vatandaşların kabul edilmesi, ancak yurtiçi iş piyasasında ve AB/EFTA ülkelerinin iş piyasalarında öncelikli kişilerin (yani İsviçre veya AB/EFTA bölgesinden) hazır bulunmaması halinde mümkündür. İşverenler, geniş kapsamlı arama çalışmalarına rağmen öncelikli kişilerin istihdam edilemediğini kanıtlamak zorundadır. AB/EFTA üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları her halükarda çalışma iznine tabidir.

Amt für Wirtschaft und Arbeit (Ekonomi ve İş Dairesi)
Aabachstrasse 5
6301 Zug
Tel. +41 41 728 55 20
Fax +41 41 728 55 29
info.awa@zg.ch
www.zg.ch/awa - Almanca

Oturma İzinleri Aufenthaltsbewilligungen (de/en/fr/it)
 

Weitere Informationen

Fusszeile

Deutsch