Navigieren auf Kanton Zug

Entegrasyon

Integration türkisch

Zug Kantonunda Entegrasyon Merkezi "Fachstelle Integration" entegrasyonla ilgili tüm önlemleri koordine eden kurumdur. Bu kurum aynı zamanda Fırsat Eşitliği, Ayrımcılık ve Irkçılık konularında başvurulan makamdır.

Almanca öğrenmek, yeni vatanınıza uyum sağlamak, haklarınızdan yararlanmak ve toplumsal yaşama katılabilmek için en etkili yoldur. Yabancı işçiler için danışmanlık görevini yerine getiren "Göçmenlik Merkezi (Fachstelle für Migration/FMZ)" sizi tüm seviyelerde sunulan geniş Almanca kursu programı hakkında bilgilendirir. Adı geçen kurum aynı zamanda İsviçre'de yaşamla ilgili faydalı kurslar da sunar ve sorularınızla ilgili hizmetinizdedir. Diğer kurs programlarını bulabileceğiniz yer: www.integration-zentralschweiz.ch

www.migraweb.ch internet adresinde, 19 ayrı dilde İsviçre'de günlük yaşamla ilgili çok sayıda faydalı bilgiler ve internet bağlantıları mevcuttur.

Ayrımcılık ve Irkçılık
Demokratik bir devlet olarak İsviçre, tüm bireylerin haklarını teminat altına almaktadır. Hiç kimse kökeni, ırkı, cinsiyeti, yaşı, dili, sosyal konumu, yaşam tarzı, din veya dünya görüşü veya siyasi görüşleri yüzünden ya da bedensel, zihinsel veya ruhsal bir engel yüzünden ayrımcılığa tabi tutulmamalıdır. Bu temel hak, federal anayasada temin edilmektedir.

Irkçılık nedenli ayrımcılıkla ilgili İsviçre ceza mevzuatı, insanları renk, etnik köken veya dini inanç yüzünden alenen ayrımcılığa maruz tutan eylemler için cezai takibat öngörmektedir. Kişinin kamu için öngörülen haklardan mahrum edilmesi de bu tür eylemlerden sayılır. 

 

Weitere Informationen

Fusszeile

Deutsch