Navigieren auf Kanton Zug

Politika

İsviçre halkı, gönüllü olarak birlikteliği seçmiş olan bir millettir: Ülkenin halkı, ne etnik köken, ne de dil ya da din açısından bir birliktelik oluşturur. 1848 yılından beri ülke federal bir devlettir. İsviçre'nin devlet yapısı federal bir özellikte olup, federal devlet, kantonlar ve beldeler olmak üzere üç idari düzey şeklinde organize edilmiştir.

Federasyon, İsviçre'de devlet yerine kullanılan terimdir. Federasyonda üç ayrı erk söz konusudur, Yürütme (Federal Kabine), Yasama (Parlamento) ve Yargı (Federal Mahkeme). Güçler ayrılığı tüm seviyeler için geçerli ilkedir (Federasyon, Kantonlar, Beldeler).

Kantonlar, 1848 yılında bir federasyon çatısı altında birleşen eski devletlerdir. İsviçre'nin 26 tane kantonu vardır. Zug, bu kantonlardan biridir.

Kamu Beldeleri devlet yapısının en alt seviyesini oluşturur. Bunlara kanton idaresi ve federasyon tarafından verilen görevlerin dışında, beldeler birçok alanda kendi yetkilerini de ifa etmektedir. Zug'daki Beldeler (Gemeinden).

İsviçre Halkı federal anayasaya göre devletin Egemenliğine sahip olup, diğer bir deyişle devletin en üst siyasi merciidir. Egemen halk, İsviçre vatandaşlık hakkına sahip tüm kadın ve erkeklerini kapsar. 18 yaşından küçükler ve yabancı uyrukluların federal düzeyde siyasi hakları yoktur. Egemen halk, parlamentoyu (yasama) seçer. Parlamento hükümeti (yürütme) seçer ve anayasa mahkemesine (yargı) atamalar yapar. Bu üç güç kati surette ayrı tutulur. Halk inisiyatifi ve referandum şeklindeki siyasi enstrümanlar vasıtasıyla İsviçre halkı doğrudan anayasaya veya önerilen bir yasa tasarısının geçerliliğine etki edebilir.

Broşür: İsviçre'ye Hoş Geldiniz 

Weitere Informationen

Fusszeile

Deutsch