Navigieren auf Kanton Zug

Sosyal Sigortalar

Sozialversicherungen türkisch

İsviçre'nin sosyal sigortalar ağı çok iyi bir şekilde kurulmuştur.
broşür: Sosyal Güvenlik Sigortası: İsviçre’de ikamet eden ve İsviçre’den
çıkı yapan yabancı vatandalara bilgiler

Muhtaçlığı önleyici sistem üç sütuna dayanır.

1. Sütun AHV/IV/EO/ALV
Tüm çalışanlar 1. sütuna prim yatırır. Bunlar prim ödemelerini, kendilerine düşen payı doğrudan ücretten keserek yatıran işverenleriyle paylaşır. Çalışmayanlar dilerlerse gönüllü olarak prim yatırarak, yaşlılıkta daha yüksek bir emeklilik maaşı almayı sağlayabilirler. İlk sütun ile emeklilere, malul emeklilerine ve dullara devlet tarafından bağlanan bir maaş sağlanır.

Aynı şekilde İşsizlik Sigortası (ALV) ve EO (Askerlik ve Annelikte Gelir Kaybı Sigortası) primleri de doğrudan ücretten kesilir.

Annelik
Anneler, doğumdan en az 5 ay önce çalışmış olmaları halinde 14 hafta kadar annelik tazminatını almaya hakları vardır. Zug Kantonu, maddi durumları zayıf kadınlara annelik döneminde belirli süreler için, yardıma muhtaç olmaları ve bir takım şartları yerine getirmeleri halinde, destek ödemeler sağlar. www.zg.ch/alk - Almanca

2. Sütun BVG (Emeklilik Sandığı "Pensionskasse")
Her işveren bir emeklilik sandığına bağlı olmalıdır. İşverenler ve işçiler ortakça sandığa prim yatırır. Emeklilik sandığı çalışanlara ve ailelerine emekliliğe ayrıldıkları andan itibaren ya da ölüm veya maluliyet durumlarında ek emeklilik maaşı temin eder. Emeklilik maaşının tutarı, yatırılan prim tutarlarına bağlıdır. Konuyla işvereninizden bilgi edinebilirsiniz.

3. Sütun
Sigortalar ve bankalar, vergi indirimlerine tabi olarak yaşlılık için yatırım yapma olanaklarını sunarlar. Bu emeklilik yatırımları gönüllüdür. Konuyla bankanızdan bilgi edinebilirsiniz.

Aile Katkı Payları (Familienzulagen)
Maddi durumları kıt çalışan ve çalışmayan kimseler, çocuk ve eğitim katkı paylarından yararlanma hakkına sahiptir. Serbest meslek erbapları aile katkı paylarını almaya hakları yoktur. Zug Kantonunda ödenen çocuk katkı payları çocuğun yaşına bağlı olarak 300 - 350 CHF'tir. Başvuru işveren tarafından yapılır.

Ausgleichskasse Zug (Zug Destek Sandığı)
Baarerstrasse 11,
6304 Zug
Tel. +41 41 560 47 00
info@akzug.ch 
www.akzug.ch - Almanca 

Weitere Informationen

Fusszeile

Deutsch